Service en onderhoud van uw cv-ketel of warmtepomp in Uden, Noord-Brabant

Neem contact op
Icoon installatiebedrijf

Baarslag Installaties uit Uden biedt volledige service en onderhoudsdiensten aan voor uw installaties. Neem vandaag nog contact op met onze experts om de mogelijkheden te bespreken. Hieronder leest u meer over noodzakelijk onderhoud aan uw installaties.

Onderhoud aan installaties

Het is erg belangrijk dat een cv-ketel en warmtepomp goed onderhouden worden, voor een langere levensduur en minder kans op storingen.

Cv-ketel

 • Het meest belangrijke aspect van het onderhoud van uw cv-ketel is nakijken of de ketel geen verkeerde verbranding maakt. Indien dit wel het geval is, dan kan er koolmonoxide vrijkomen. Dit gas is erg gevaarlijk voor de gezondheid. Koolmonoxide is geurloos en met het blote oog niet te zien. Bij een onderhoudsbeurt controleren we of de ketel goed is aangesloten en of er geen koolmonoxide vrijkomt.
 • Een ketel maakt aardig wat stookuren. Door het stoken ontstaat er vuil in de ketel en dit zal eens in de zoveel tijd schoongemaakt moeten worden. Het schoonmaken doen wij erg zorgvuldig en we controleren bij het schoonmaken alle onderdelen van de ketel.

Periodiek onderhoud CV-Ketel

Het onderhoud van uw cv-ketel behelst in ieder geval de volgende punten:

 • Periodiek onderhoud en inspectie van het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant
 • Het inspecteren van de randapparatuur en rookgasafvoer
 • De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing
 • Het zo nodig bijvullen van de installatie
 • Het controleren of de opstellingsruimte voldoet aan de veiligheidsvoorschriften
 • Het opmaken van een inspectierapport
 • CO-meting opstellingsruimte cv-ketel

Wij onderhouden de ketel een keer in het jaar of een keer in de twee jaar, zodat deze altijd goed zijn werk zal blijven doen en u met een gerust hart gebruik kunt maken van uw verwarming en warm tapwater.

Onderhoud aan uw CV-ketel nodig?

WTW ventilatie unit onderhoud

Het onderhoud van uw warmteterugwin installatie, WTW, omvat het volgende:

 • Periodiek onderhoud, inspectie, reiniging en indien nodig ontvetting van de ventilator en aanzuigventielen.
 • Het reinigen van de ventilatie- en/of luchtkanalen.
 • Het controleren van de motorstanden van de WTW en indien nodig deze corrigeren
 • Het optimaal afstemmen van het ventilatiesysteem

Wij zorgen er altijd voor dat uw WTW unit een keer per jaar of een keer in de twee jaar wordt onderhouden. Door regelmatig onderhoud te laten plegen aan uw ventilatiesysteem zal het systeem stiller zijn, minder energie gebruiken en een langere levensduur hebben. Tevens is de lucht die u inademt schoner, wat beter is voor uw gezondheid.

Warmtepomp onderhoud

 • Warmtepompen hebben de eigenschap onderhoudsarm te zijn. Het belangrijkste onderdeel van het onderhoud van een warmtepomp is het controleren van de instellingen. Daarnaast draagt het onderhoud bij aan een zo hoog mogelijk systeemrendement.
 • Een warmtepomp maakt aardig wat draaiuren. Door het in bedrijf zijn ontstaat er vuil in de wisselaar en dit zal eens in de zoveel tijd schoongemaakt moeten worden. We controleren bij het schoonmaken alle onderdelen van de warmtepomp.

Wij onderhouden de warmtepomp een keer in het jaar of een keer in de twee jaar. Naar aanleiding van wet en regelgeving, zodat deze altijd goed zijn werk zal blijven doen en u met een gerust hart gebruik kunt maken van uw verwarming en/of warm tapwater.

Maak een afspraak

Service

We hechten veel waarde aan goede service met betrekking tot storingen of lekkages. We proberen onze klanten zo goed mogelijk van advies te voorzien en altijd snel te helpen. Neem bij een storing direct contact met ons op.

Service- en onderhoudscontract
Het is van belang dat uw installaties regelmatig onderhouden worden. Om de beste service te kunnen leveren, bieden we een service- en onderhoudscontract aan voor particulieren en bedrijven. Dit betekent dat Baarslag Installaties de verantwoordelijkheid op zich neemt voor een goede prestatie van uw verwarming en ventilatie of binnenklimaat. Goed periodiek onderhoud voorkomt storingen en verlengt de levensduur van uw installaties. Meer weten over onze contracten? Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Vraag naar de mogelijkheden