Service en onderhoud


Onderhoud

Het is erg belangrijk dat een CV-Ketel en Warmtepomp goed onderhouden wordt, voor een langere levensduur en minder kans op storingen. 

Cv-ketel

-        Het meest belangrijke van het onderhoud is nakijken of de ketel geen verkeerdere verbranding maakt. Zou dit wel het geval zijn dan kan er koolmonoxide vrij komen. Dit gas is erg gevaarlijk voor de gezondheid. Koolmonoxide is reukloos en is met het blote oog niet te zien. Bij een onderhoudsbeurt kijken we of de ketel goed is aangesloten en of er geen koolmonoxide vrijkomt.

-        Een ketel maakt aardig wat stookuren. Door het stoken ontstaat er vuil in de ketel en dit zal eens in de zo veel tijd schoongemaakt moeten worden. Het schoonmaken doen wij erg zorgvuldig en we controleren bij het schoonmaken alle onderdelen van de ketel.

Periodiek onderhoud

Tot het onderhoud wordt tenminste gerekend:

-        Het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van, het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.

-        Het inspecteren van de randapparatuur en rookgasafvoer.

-        De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing.

-        Het zonodig bijvullen van de installatie,.

-        De controle of de opstellingsruimte voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

-        Het opmaken van een inspectierapport.

-        C0 meting opstellingsruimte Cv- ketel.

Wij onderhouden de ketel een keer in het jaar of een keer in de twee jaar, zodat deze altijd goed zijn werk zal blijven doen en u met een gerust hart gebruik kunt maken van uw verwarming en warmtapwater.

Warmtepomp

-        Warmtepompen hebben het kenmerk onderhoud arm te zijn. Het belangrijkste bij het onderhoud van een warmtepomp is het controleren van de instellingen. En voor een bijdrage aan een zo hoog mogelijk systeemrendement.

-        Een warmtepomp maakt aardig wat draaiuren. Door het inbedrijf zijn ontstaat er vuil in de wisselaar en dit zal eens in de zo veel tijd schoongemaakt moeten worden. We controleren bij het schoonmaken alle onderdelen van de warmtepomp.

Wij onderhouden de warmtepomp jaarlijks, zodat deze altijd goed zijn werk zal blijven doen en u met een gerust hart gebruik kunt maken van uw verwarming en-/ of warmtapwater.

Service

We hechten veel waarde aan goede service m.b.t storingen of lekkages. We proberen onze klanten zo goed mogelijk van advies te voorzien en altijd snel te helpen.

Service en onderhoud contract

Voor onderhoud en service aan installaties hebben we een service & onderhoud contract voor installaties, voor particulier en bedrijven. Dit betekent dat Baarslag installaties de verantwoording neemt voor een goede prestatie van uw verwarming en ventilatie of binnenklimaat. Informeer naar de mogelijkheden binnen onze contracten. Want goed periodiek onderhoud voorkomt storingen en verlengt de levensduur.